Charter Werftransport Samen voor een veilige schoolomgeving

De lokale overheden, de Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in elkaar met het Charter Werftransport. Met dit initiatief kunnen gemeenten en de bouwsector samen bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken.

Met het Charter Werftransport kan uw gemeente:

 • een duidelijk signaal geven dat u inzet op een veilige en leefbare stad;
 • eenvoudig in dialoog gaan met aannemers en scholen;
 • het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aanpakken.

Dit charter is van toepassing op alle werven met bouwvergunning en elke hinderlijke inname van openbaar domein in de buurt van scholen. Voor elke bouwwerf is echter maatwerk aangewezen.

Onderteken het charter

Opgelet! Enkel bevoegde personen van het gemeentebestuur kunnen het charter ondertekenen. Scholen mogen zelf niet tekenen, maar kunnen hun gemeente overtuigen!

Selecteer uw gemeente

Contactpersoon van de gemeente voor communicatie met aannemers en bouwheren

Datum van ondertekening

Laad hier uw logo op (toegestane bestandsgrootte: 1MB, toegestane bestandstypes: gif, png, jpg en jpeg)

Kies een bestand

Contactgegevens voor dit charter (voor de gemeente 1500 Halle)

De bouwfederaties worden automatisch op de hoogte gebracht van uw ondertekening.

Uw adresgegevens worden door de VSV in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8.12.1992 hebt u recht op inzage en correctie van de door de VSV bewaarde informatie.

Deze gemeenten tekenden al

Gemeente
Naam
Functie
Tel.
E-mail
Gemeente 8970 Poperinge
Naam Kenny Geuens
Functie Mobiliteitsambtenaar
Tel. 057 34 66 06
Gemeente 1740 Ternat
Naam Joachim Van De Gucht
Functie Openbare Werken
Tel. 024 51 45 86
Gemeente 8750 Wingene
Naam Mieke De Smet
Functie Administratief medewerker Wonen en Omgeving
Tel. 051 65 00 93
Gemeente 3500 Hasselt
Naam Carlo Put
Functie Deskundige Mobiliteit
Tel. 011 23 97 73

Tips: wat kan u als gemeente doen?

1. Stel iemand aan als aanspreekpunt voor aannemers

 • Deze rol kan u toewijzen aan de technische dienst, de dienst openbare werken, de mobiliteitsdienst of een Minder Hinder coördinator.
 • Het aanspreekpunt kent de locatie van de scholen en de belangrijkste schoolroutes.
 • Aannemers krijgen zo meteen antwoord op vragen over geschikte routes voor werftransport.

2. Laat het charter goedkeuren in het gemeentecollege

3. Onderteken het charter digitaal

4. De bouwfederaties weten welke gemeente tekent

De verschillende bouwfederaties worden automatisch op de hoogte gebracht als uw gemeente het charter digitaal ondertekent. Zij zullen hun leden hierover informeren. De aannemers kunnen de gegevens van de opgegeven contactpersoon ook gemakkelijk terugvinden via deze website.

5. Ontwikkel samen met scholen duidelijke schoolroutekaarten.

Zo kan u ook alternatieve routes voorstellen aan aannemers. Als u werftransport in de bebouwde kom wil vermijden, kan u ook hiervoor een kaart uittekenen.

6. Communicatie is essentieel

 • naar bouwheren: bij elke nieuwe bouwvergunning kan u een kopie van het charter bezorgen aan de bouwheer. Zo kunnen zij hun aannemers op de hoogte brengen om rekening te houden met scholieren.
 • naar aannemers: wanneer u de aannemers en werflocatie kent, kan u ook hen een kopie van het charter bezorgen en hen wijzen op aandachtspunten in de buurt van hun werven (scholen en schooluren). U kan het charter ook ineens meesturen bij vergunningen voor ingebruikname openbaar domein. U bezorgt hen ook meteen de gegevens van uw aanspreekpunt.
 • naar omwonenden en scholen: bij grotere werken kan u communiceren over mogelijke hinder of alternatieve routes om de hinder te vermijden. De scholen kunnen op hun beurt communiceren naar de leerlingen en de ouders.

7. Neem een voorbeeldfunctie op in uw bestekken

In de bestekken voor publieke werven kan u omschrijven waar de voornaamste schoolroutes liggen, wanneer werftransport niet mogelijk is… Hiermee geeft u alvast een belangrijk signaal.

8. Neem elementen uit het charter op voor vergunningen

U kan u op het charter baseren voor de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning en/of het koppelen aan het signalisatieplan.

Partners

 • Bouwunie
 • Vlaamse Confederatie Bouw
 • FEMA
 • VVSG
 • Vlaanderen is onderwijs en vorming